KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Certus Mercatus Dış Tic. A.Ş. (”Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Sizlerin kişisel bilgileri Şirket tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 1. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileriiletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);

 1. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Talep/şikayetlerin takibi,
 4. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 6. İnternet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.
 1. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileriiletişim bilgilerimüşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi)fiziksel mekan güvenliği bilgilerihukuki işlem bilgileripazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);

 1. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 3. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 4. Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 6. Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 7. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 8. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 9. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 10. Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 11. Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 12. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 13. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 14. Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 15. Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 16. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
 1. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileriiletişim bilgilerifiziksel mekan güvenliği bilgileri,

 1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 3. Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 4. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 7. İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
 1. Tedarikçi Yetkilimiz Certus Mercatus Dış Ticaret A.Ş

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileriiletişim bilgilerifiziksel mekan güvenliği, hukuki işlem bilgileri;

 1. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 2. Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 4. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 6. Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 7. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz? 
  a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
  b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
  c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, tedarikçilere, muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe programı desteği aldığımız şirketlere ve kargo şirketlerine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
  d) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe programı desteği aldığımız şirketlere ve kargo şirketlerine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
  e) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe programı desteği aldığımız şirketler eve kargo şirketlerine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 1. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz? 

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle sınırlı olarak ve KVKK’nın 9. maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

 1. Saklama ve İmha Süreleri:

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yasal saklama süresi aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde yok edilecektir. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha sürelerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

Düzenle

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Sözleşme sürecinin bir bölümü ve Sözleşmenin muhafazası

Sözleşme ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler

İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Ödeme işlemleri

Sözleşme ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Müşteri Log/Kayıt/Takip Sistemleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Müşteri verileri

Müşteri’nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Potansiyel Müşteri verileri

3 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Her türlü doküman dosyalanması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 1. Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi / iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte)  www.owletcare.com.tr adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu: Certus Mercatus Dış Tic. A.Ş.

Adres: Küçükbakkalköy Mah., Dudullu Cd. 23-25, Brandium Rezidans R2 Blok D:177

34758 Ataşehir / İstanbul

Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum,

( ) Şirketinizle paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin “www.owletcare.com.tr  “ ile sözleşme, nezdinde yapılan etkinliklere/kampanyalara katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

( ) Şirketiniz ile paylaşmış olduğum kişisel veri teşkil eden iletişim bilgilerimin 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kapsamında, her türlü pazarlama faaliyeti kapsamında kullanılmasına, tarafımla SMS, e-posta, telefon kanallarıyla iletişime geçilmesine izin veriyorum.

Shopping Cart
Scroll to Top